Model (jina-embeddings-v2-base-en) is down
Incident Report for Jina AI
Resolved
Resolved
Posted Jun 02, 2024 - 02:26 UTC
Investigating
Model (jina-embeddings-v2-base-en) is not responding
Posted Jun 02, 2024 - 02:21 UTC
This incident affected: Embedding Models (jina-embeddings-v2-base-en).